Bakgård i Hörby

Bakgård i Hörby

Utfört:

Sommar 2012

Beskrivning:

Stenläggning av bakgård. Gröna Verk ritade mönstret av stenläggningen. Arbetet utfördes av Hörby Anläggning.

 

Bilder – under arbete:


 

Bilder – före: